Polish Art Festival logo
 

Artists 2021

 
Visual Artist

Adriana Laube


I am self-taught artist. Not counting a few private lessons, I learned painting by myself, or rather, it taught me because painting is a state of mind. You are born an artist and then you just let yourself be led, and then life becomes an art.

I’m painting emotional states, but also thoughts. It is “something” that eludes words and can be only captured on canvas or paper. I paint Magic because it surrounds us. It wanders around in the streets and in the apartments. People radiate its colours.

I paint on canvas, paper, and wood. My works have been exhibited in galleries in Poland, Germany and the Czech Republic. This year I’m honored to have the exhibition as part of the festival in The Hunt Museum and Belltale foyer. The theme of this exhibition is:
Transformation – the golden path.
Transformation as a deep process of consciousness.

In April, being in the hospital, I experienced a state of the borderline between life and death, which caused some kind of enlightenment. As painting is my medium of communication, since then I have been trying to paint what I experienced and describe the information I received with a brush. After all “a picture is worth 1000 words”.

Adriana leads every Sunday Night Painting Sessions on FB Live.

Jestem samoukiem. Nie licząc paru lekcji prywatnych, malarstwa uczyłam się sama. A raczej ono mnie uczyło. Bo malarstwo to stan ducha. Artystą sie rodzisz, a potem już tylko dajesz się prowadzić. A wtedy życie staje się sztuką.

Co maluję? Stany emocjonalne. Ale też przemyślenia. To “coś” co wymyka się słowom a uchwycić można na płótnie lub papierze. Maluje Magię, bo ona jest wokół. Snuje się ulicami i w mieszkaniach. Ludzie emanują jej kolorami.

Technika: Maluję na płótnie, papierze, drewnie.
Moje prace wystawiano w galeriach w Polsce, Niemczech, Czechach.

W tym roku mam zaszczyt wystawiać w ramach festiwalu w The Hunt Museum i w foyer Belltale. Tematem tej wystawy jest:
Transformacja – złota ścieżka.
Transformacja jako głęboki proces świadomości.

W kwietniu będac w szpitalu, doświadczyłam stanu z pogranicza życia i śmierci co spowodowało pewien rodzaj olśnienia. A ponieważ moim środkiem przekazu jest malarstwo, staram się od tego czasu namalować to co przeżyłam , opisać pędzlem informacje, które otrzymałam.
Przeciez “obraz wart 1000 słów”.

I choć każdy odbiorca przefiltruje przez siebie moje obrazy, mam wielką nadzieję, że główna myśl – złota ścieżka – pozostanie czytelna dla każdego.
Złota ścieżka to droga balansu wewnętrznego, równowagi, zaprzyjaźnienia się ze swoimi najgorszymi cieniami, czerpania Mocy z codzienność i w koncu wibracja głębokiej empatii.
To wewnętrzne, stabilne zaufanie do Absolutu, które manifestuje się na zewnątrz.

Adriana prowadzi w każdą niedzielę wieczorne sesje malarskie na FB Live.

 
Visual Artist

Leslie Ryan Hurley

Happily living in the Broadford countryside with my young family. I paint large colourful, fun, and vibrant paintings. My work is expressive, semi-abstract, and full of movement and bright, bold colours.

Having studied business in college, and worked in marketing, I returned to study art as a new mum and rekindled my love of painting. I developed an interest in abstract modern geometric art, and this led to me becoming slightly obsessed with spots! Spots and dots feature in all my recent work. I love to create lots of soft layers of ink and high-flow acrylic paint on canvas, building a rainbow of colours in each background. This sets the stage for long dancing grasses and vivid abstracted florals. Inspired by wildflowers, movement, children’s giggles, and positive vibes, I hope my paintings make you smile! I imagine I am lying in the long grass and looking out at the world from a new perspective, in this style of painting, and I hope you do too!

I teach my own Happy Art children’s art classes and workshops locally; and host seasonal children’s art camps. I am a member of the Art Limerick group of artists and enjoy our exhibitions and art markets. I am also a member of the By Design art and craft co-op shop in Castletroy town centre, where I display my art in the gallery for sale, and I am happy to take commissions if you would like your very own piece of Happy Art!

Szczęśliwie mieszkam na wsi Broadford z moją młodą rodziną. Maluję duże kolorowe, zabawne i żywe obrazy. Moje prace są wyraziste, na wpół abstrakcyjne, pełne ruchu i jasnych, odważnych kolorów.

Studiowałam biznes i pracowałam w marketingu, a jako młoda mama wróciłam do studiów artystycznych i na nowo rozpaliła się moja miłość do malarstwa. Zainteresowałem się abstrakcyjną, nowoczesną sztuką geometryczną, co doprowadziło do lekkiej obsesji na punkcie plam! Kropki i kropki występują we wszystkich moich ostatnich pracach. Uwielbiam tworzyć na płótnie wiele miękkich warstw atramentu i farby akrylowej o dużej płynności, budując tęczę kolorów na każdym tle. To tworzy przestrzeń dla długich tańczących traw i żywych, abstrakcyjnych kwiatów. Zainspirowana polnymi kwiatami, ruchem, dziecięcym chichotem i pozytywnymi wibracjami, mam nadzieję, że moje obrazy wywołają uśmiech! Wyobrażam sobie, że leżę w wysokiej trawie i patrzę na świat z nowej perspektywy, w tym stylu malowania i mam nadzieję, że Ty też!

Prowadzę lokalne zajęcia i warsztaty plastyczne dla dzieci Happy Art; i organizuję sezonowe obozy artystyczne dla dzieci. Jestem członkiem grupy artystów Art Limerick i cieszę się naszymi wystawami i targami sztuki. Jestem również członkiem artystycznego i rzemieślniczego sklepu By Design w centrum miasta Castletroy, gdzie wystawiam swoje prace w galerii na sprzedaż i chętnie przyjmę zamówienie, jeśli chcesz mieć swój własny kawałek Happy Art!

 
Actress, voice-over Artist

Georgina Miller

Georgina is a graduate of the Gaeity School of Acting. Her theatre credits include Bread Not Profits (Guna Nua Theatre Company), The Lighthouse Keeper (Amalgamotion), A Midsummer Night’s Dream (Mouth on Fire for Dublin Castle), The Country Girls by Edna O’Brien (Red Kettle Theatre Company), which played at the Gaiety Theatre, Dublin, and subsequently on a national tour; The Big House for the Abbey Theatre; and she created the role of Lyndsey in Plan B/Guna Nua’s production of Unravelling the Ribbon. Other theatre credits include: The Well of the Saints (Big Telly Theatre Company); The Snow Queen (Graffiti Theatre Company), as part of the European Capital of Culture celebrations in Cork; Wild Harvest (Decadent Theatre Company); Action (Locus Theatre Company); and for Island Theatre Company she played Mags in Lovers and created the role of Jenny Hegarty in Where He Lies. Georgina won critical acclaim for her role as Maureen in One Last White Horse and the award for Best Actress from the Guinness ISDA Festival for her performance in At the Black Pig’s Dyke, both for MIDAS. Georgina is also a busy voice-over artist; in addition to a number of roles in radio plays and commercials she has narrated The Family Project TV Series for RTÉ.

Georgina jest absolwentką Gaeity School of Acting. Jej role teatralne obejmują Bread Not Profits (Guna Nua Theatre Company), The Lighthouse Keeper (Amalgamotion), A Midsummer Night’s Dream (Usta w ogniu dla zamku w Dublinie), The Country Girls Edny O’Brien (Red Kettle Theatre Company), który był wystawiony w Gaiety Theatre w Dublinie, a następnie w trasie w całym kraju; The Big House dla Teatru Abbey; a także stworzyła rolę Lyndsey w produkcji Plan B/Guna Nua Unraveling the Ribbon. Inne role teatralne to: Studnia Świętych (Big Telly Theatre Company); Królowa Śniegu (Graffiti Theatre Company) w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w Cork; Wild Harvest (Decadent Theatre Company); Akcja (Locus Theatre Company); a dla Island Theatre Company zagrała Mags w Lovers i stworzyła rolę Jenny Hegarty w Where He Lies. Georgina zdobyła uznanie krytyków za rolę Maureen w Ostatnim białym koniu oraz nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Guinness ISDA za rolę w At the Black Pig’s Dyke, oba dla MIDAS. Georgina jest również zajętą aktorką dubbingową; oprócz wielu ról w słuchowiskach radiowych i reklamach była narratorką serialu telewizyjnego The Family Project dla RTÉ.

 
Theatre Practitioner, Actress, Voice-over Artist

Justyna Cwojdzińska

Justyna Cwojdzińska is a socially engaged artist, voice-over artist, and theatre practitioner. She graduated from the College of Theatrical Animation in Wrocław, Poland, and holds M.A in English Language and Literature from the University of Wroclaw. Justyna has been involved in theatre productions since 2000 in Poland and when moved to Ireland she continued her work in the cultural sector. She is a founder and artistic director of the Polish Arts Festival (2007) which celebrates 14 years in 2021. Justyna received an Outstanding Pole Award in the Culture Category for the work on the Polish Arts Festival from the Polish Government (Polish Promotional Emblem Foundation TERAZ POLSKA) under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland. She has produced two plays Nameless, directed by Yola Wesolowska and Julia. Recently you can follow her in various voice-over audio stories of Super Paua and Polish Arts Festival original productions. See her recent work in progress on FE-MA VOICES directed by Alex Rosiak presented as part of PAF 2021.

Justyna Cwojdzińska jest artystką zaangażowaną społecznie, aktorką dubbingową oraz teatralną. Ukończyła Szkołę Animacji Teatralnej we Wrocławiu i posiada tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Justyna od 2000 roku zajmuje się produkcjami teatralnymi w Polsce, a po przeprowadzce do Irlandii kontynuowała pracę w sektorze kultury. Jest założycielką i dyrektorką artystyczną Festiwalu Sztuki Polskiej (2007), który obchodzi 14-lecie 2021 roku. Justyna otrzymała od Rządu RP Nagrodę Wybitnego Polaka w kategorii Kultura za pracę nad Festiwalem Sztuki Polskiej (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA) pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Wyprodukowała dwie sztuki Nameless w reżyserii Yoli Wesołowskiej i Julię. Od niedawna można ją usłyszeć w różnych słuchowiskach oryginalnych produkcji Super Paua i Festiwalu Sztuki Polskiej. Zobacz jej ostatnią pracę nad FE-MA VOICES w reżyserii Alex Rosiak pokazaną w ramach PAF 2021.

 
Director, Actress

Kamila Dydyna

Kamila Dydyna is a Polish filmmaker and actress based in Dublin. She started making films in 2015, leaving behind a corporate career to pursue a more creative way of life. Her debut short Testimony earned multiple award nominations including IMDb New Filmmaker Award at the Bath Film Festival and a Best Director nomination at the BAFTA-qualifying Underwire Film Festival in London. Her short The Betrayal, featuring music by Nick Cave & Warren Ellis, premiered at the GAZE International LGBT Film Festival Dublin. Both films were broadcast on RTE. Kamila’s new short drama, Debutante, set in the community of Irish Jehovah’s Witnesses, premiered at the Galway Film Festival in July 2021. To finance the film, she raised €20,000 through a global crowdfunding campaign, securing national media coverage for the project (The Irish Times, The Ryan Tubridy Show @ RTE Radio 1, and Louise McSharry @ RTE Radio 2).

In 2021, Kamila directed a series of 7 original, bilingual audio stories aimed at the Polish community in Ireland, a project led by the Super Paua Theatre Company.

Her performances as an actress include Dear Ireland Continues (The Abbey Theatre), My Name is Language (Dublin Theatre Festival), and Normal (Smock Alley.) Her voice-over work includes characters in a children’s TV series Royals Next Door (Pikkukala, Lunanime, Ink & Light), The Visiting Hour (The Gate Theatre), and The Haunted Road (BBC Radio 4).

Kamila Dydyna to polski filmowiec i aktorka mieszkająca w Dublinie. Zaczęła robić filmy w 2015 roku, zostawiając za sobą karierę korporacyjną, aby prowadzić bardziej kreatywny styl życia. Jej debiutancki film krótkometrażowy Testimony zdobył wiele nominacji, w tym nagrodę IMDb New Filmmaker Award na Festiwalu Filmowym w Bath oraz nominację dla Najlepszego Reżysera na kwalifikującym się do BAFTA festiwalu Underwire Film Festival w Londynie. Jej film krótkometrażowy The Betrayal z muzyką Nicka Cave’a i Warrena Ellisa miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym GAZE w Dublinie. Oba filmy były emitowane na antenie RTE. Nowy krótkometrażowy dramat Kamili Debutante, którego akcja rozgrywa się w społeczności irlandzkich Świadków Jehowy, miał swoją premierę na Galway Film Festival w lipcu 2021 roku. Aby sfinansować film, zebrała 20 000 euro w ramach globalnej kampanii crowdfundingowej, zapewniając zasięg tego projektu w ogólnokrajowych mediach. Irish Times, Ryan Tubridy Show @ RTE Radio 1 i Louise McSharry @ RTE Radio 2).

W 2021 roku Kamila wyreżyserowała serię 7 oryginalnych, dwujęzycznych historyjek dźwiękowych skierowanych do polskiej społeczności w Irlandii, projekt prowadzony przez Super Paua Theatre Company.

Jej występy jako aktorki obejmują Dear Ireland Continues (The Abbey Theatre), My Name is Language (Dublin Theatre Festival) i Normal (Smock Alley). Jej podkłady głosowe obejmują postacie w dziecięcym serialu telewizyjnym Royals Next Door (Pikkukala, Lunanime, Ink & Light), The Visiting Hour (The Gate Theatre) i The Haunted Road (BBC Radio 4).

 
Voice Artist

Sandra Maria

I’m a vocalist and vocal coach, founder of Heart Singing, author of the interactive women’s course “Feel, Hear and Love Your Voice”.
My passion is singing, which comes from the heart and is embodied. I also help others find themselves through their voice and I teach vocal technique. I’ve always been singing, I’ve started my music adventure at the age of 16. Since I started singing on stage, I performed in a wide variety of configurations, bands, and projects.

For the past two years, my partner and I have been making music that combines pop and folk with a message of openness of heart, love for nature, and self-development.

My songs always reflect my personal process in discovering myself. I write about things that are important to me, about the depth and beauty I find in life, about things that touch and move me.

Jestem wokalistką i trenerką wokalną, założycielką Heart Singing, autorką interaktywnego kursu dla kobiet „Feel, Hear and Love Your Voice”.

Moją pasją jest śpiew, który pochodzi z serca i jest ucieleśniony. Pomagam też innym odnaleźć się poprzez głos i uczę techniki wokalnej. Od zawsze śpiewam, swoją przygodę z muzyką zaczęłam w wieku 16 lat. Odkąd zaczęłam śpiewać na scenie występowałam w różnych konfiguracjach, zespołach i projektach.

Od dwóch lat tworzymy z moim partnerem muzykę, która łączy pop i folk z przesłaniem otwartości serca, miłości do natury i samorozwoju.

Moje piosenki zawsze odzwierciedlają mój osobisty proces odkrywania siebie. Piszę o rzeczach, które są dla mnie ważne, o głębi i pięknie, które odnajduję w życiu, o rzeczach, które mnie poruszają i poruszają.

 
Composer, Photographer

Martin Emiji

Emiji is a Dublin based artist, composer, and photographer.

He provides us with beautiful, soothing sounds of pianos, textural ambiences, cinematic drums, engaging, epic atmospheres, and relaxing voices. His music meets our deepest roots in a peaceful place where we can dive deep into ourselves and go for a beautiful, healing, introspective Journey deep into self and into nature.

He also loves to shoot in nature, especially trees.

Emiji encapsules deep emotions, mixed with sometimes dark and sometimes epic atmospheres. His music is an eclectic genre-bending mix of Neoclassical, IDM, Cinematic, and Ambient, much like the journey of a roller coaster.

“The geometric artwork suggests Emiji hears the mathematical roots of the sounds and their connection to one another and their relationships and put the track together with the organic flow in mind the way one might model weather systems, the way Ryoji Ikeda has mapped out generative sound that seems to follow no formal logic but whose vectors are explicable through mathematical modeling and representation with a visual component.” – Queen City Sounds.

“Love this existence. It’s for you.”

Emiji jest artystą, kompozytorem i fotografem mieszkającym w Dublinie.

Zapewnia nam piękne, kojące dźwięki fortepianów, nastrojów fakturowych, kinowych bębnów, wciągającej, epickiej atmosfery i relaksujących głosów. Jego muzyka dotyka naszych najgłębszych korzeni w spokojnym miejscu, w którym możemy zanurkować głęboko w siebie i udać się w piękną, uzdrawiającą, introspektywną Podróż w głąb siebie i natury.

Uwielbia też fotografować na łonie natury, zwłaszcza drzewa.

Emiji wyłapuje głębokie emocje, przemieszane czasem z mroczną, a czasem epicką atmosferą. Jego muzyka jest eklektyczną mieszanką neoklasyki, IDM, Cinematic i Ambient, zupełnie jak podróż kolejką roller coaster.

“Geometryczna grafika sugeruje, że Emiji słyszy matematyczne korzenie dźwięków i ich wzajemne powiązania i ich relacje oraz łączy je z organicznym przepływem, w taki sposób w jaki można modelować systemy pogodowe, w sposób, w jaki Ryoji Ikeda oznaczał wywołujący dźwięk wydaje się niezgodne z formalną logiką, ale których wektory można wytłumaczyć poprzez modelowanie matematyczne i reprezentację z komponentem wizualnym” – Queen City Sounds.

“Kochaj tę egzystencję. Jest dla Ciebie.”

 
Dancer, Dance Therapist

Ewa Kotuła

Ewa holds MA in Art and Design and is an independent performing artist, dancer, dance teacher, dance movement therapist, Trauma and Tension Release exercises provider, owner of Alchemy of Movement Limerick.

Ewa in her practice connects therapeutic bodywork with artistic dance and movement, working with people through therapeutic forms of dance and trauma release exercises deepens her connection and understanding of the body.

Each of her performances is largely improvised, spontaneous, but yet authentic. By focusing on the sensations from the body, searching for emotions that are hidden, exploring the mind-body connection, she allows spontaneous movement to arise, by doing so she empowers the body to tell its unique story.

Ewa’s projects: Performing Emotional Labour 2014, Inner Battle 2015, Mapping Feelings 2015, Dancing body – Embrace 2016, Constance Markievicz 2016, The Soul 2018, Venus Project 2018, Fantasmagoria Dance Theatre 2017-2019, Let your body speak 2019, Behind the skin 2021

Ewa posiada tytuł magistra sztuki i projektowania, jest niezależną artystką performatywną, tancerką, nauczycielką tańca, terapeutką ruchu tanecznego, trenerką ćwiczeń Trauma and Tension Release, właścicielką Alchemy of Movement Limerick.

Ewa w swojej praktyce łączy terapeutyczną pracę z ciałem z artystycznym tańcem i ruchem, praca z ludźmi poprzez terapeutyczne formy tańca i ćwiczenia uwalniania traumy pogłębia jej połączenie i rozumienie ciała.

Każdy z jej występów jest w dużej mierze improwizowany, spontaniczny, ale jednocześnie autentyczny. Skupiając się na doznaniach płynących z ciała, szukając ukrytych emocji, eksplorując połączenie umysł-ciało, pozwala zaistnieć spontanicznemu ruchowi, w ten sposób uzdalniając ciało do opowiedzenia swojej wyjątkowej historii.

Projekty Ewy: Performing Emotional Labor 2014, Inner Battle 2015, Mapowanie Uczuć 2015, Tańczące ciało – Uścisk 2016, Constance Markiewicz 2016, Dusza 2018, Projekt Wenus 2018, Teatr Tańca Fantasmagoria 2017-2019, Niech twoje ciało przemówi 2019, Za skórą 2021

 
Dancer

Anna Scanlan

Anna Scanlan is a co-founder of “Inisowiacy” Polish Folk Group in Ennis, Ireland. She has been involved with traditional dance since primary school, through secondary school, where she danced in the “Dzikowianie” ensemble in Tarnobrzeg and during her university studies at the “Jawor” group in Lublin. Anna also danced with “Syrenka” in Sydney Australia, during her time studying abroad. In 2015 Anna joined the Polish Irish Association, where she helped to co-organise the Polska Eire Festival in Ennis. This also led to the development of the Inisowiacy Polish folk group, Anna has been involved with teaching Polish dance and choreography from the outset of the group. Anna has also been involved in coordinating many Polish cultural events in recent years, and other cultural events such as Culture Night and the Saint Patrick’s Parade entries in Ennis. She also helped initiate folk handcraft workshops and traditional music workshops in Ennis.

Anna seeks to work with local organisations operating in County Clare, and with Polish diaspora groups abroad. Along with her husband, Ray and two children, Tomas and Robert she actively participates in the activities of the “Inisowiacy” Folk Group in Ennis.

Anna Scanlan jest współzałożycielką Grupy Folklorystycznej “Inisowiacy” w Ennis w Irlandii. Z tańcem tradycyjnym była związana od czasów szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią gdzie tańczyła w zespole “Dzikowianie” w Tarnobrzegu oraz w czasie studiów w ZPiT “Jawor” w Lublinie. Gościnnie występowała z zespołem polonijnym “Syrenka” w Sydney w Australii. Od 2016 roku związana z Polish Irish Association (Stowarzyszenia polsko-irlandzkiego), gdzie była współorganizatorem Festiwalu Polska Eire w Ennis. Od początku działalności grupy “Inisowiacy” (2015) jest odpowiedzialna za choreografię i naukę tańca. Jest koordynatorem kulturalnych imprez cyklicznych takich jak: Noc Kultury oraz parady świętego Patryka w Ennis. Inicjatorka warsztatów rękodzieła w ludowego oraz warsztatów muzyki tradycyjnej w Ennis.

Wspólpracuje z Irlandzkimi organizacjami działającymi w hrabstwie Clare, oraz organizacjami polonijnymi. Wraz z mężem Irlandczykiem i dwójką dzieci bierze czynnie udział w działaniach Grupy Folklorystycznej “Inisowiacy” w Ennis.

 
Musician

Przemysław Łozowski

Przemysław Łozowski – a graduate of the Academy of Music in Łódź. Founder and director of the brass band “Chojzes Klezmorim” – (klezmerists of the Seer from Lublin), operating in 2001-2007 at the ACK Chatka Żaka in Lublin. In 2005, he won the 2nd Prize at the “New Tradition” Festival organized by Polish Radio and TV Polonia. Cooperated, inter alia, with such centers as NN Theater, UMCS Academic Cultural Center, Galeria na Prowincji Foundation, Kresy 2000 Foundation. He is the founder of several Polish schools abroad, conducts music classes with children and youth. He established on Green Island such formations as “The SuperTonic Orchestra” – referring to the musical heritage of Central and Eastern Europe, The Dulcis Polonia Choir, Kapela do Wesela, or the Polish Orchestra operating at the Polish school “Wspólna Wyspa” in Drogheda. In 2014, he established the “Borówek 27” Foundation, the aim of which is, inter alia, to promote the traditional culture of the Lublin region, for example during the “Tabor Lubelski” Festival. Since 2013, he has been a co-founder of the Jagiellonian Fair Orchestra in Lublin. Currently, he cooperates with the Workshops of Culture in Lublin, leading the Small Orchestra of the Jagiellonian Fair.

Przemysław Łozowski – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Założyciel i kierownik dętej orkiestry klezmerskiej “Chojzes Klezmorim”-(klezmerzy Widzącego z Lublina), działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. W roku 2005 zdobyła II Nagrodę podczas Festiwalu “Nowa Tradycja” organizowanym przez Polskie Radio i TV Polonia. Współpracował min. z takimi ośrodkami jak Teatr NN, Akademickie Centrum Kultury UMCS, Fundacja Galeria na Prowincji, Fundacja Kresy 2000. Od 2007 roku mieszka w Irlandii, gdzie aktywnie animuje życie społeczno-kulturalne Polonii. Jest założycielem kilku szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz młodzieżą. Powołał do istnienia na Zielonej Wyspie takie formacje jak zespół “The SuperTonic Orchestra” – nawiązujący do dziedzictwa muzycznego Europy Środkowo-Wschodniej, The Dulcis Polonia Choir, Kapela do Wesela czy działającą przy polskiej szkole “Wspólna Wyspa” w Droghedzie Polską Orkiestrę. W roku 2014 powołał Fundację “Borówek 27” której celem jest między innymi promocja kultury tradycyjnej Lubelszczyzny np. podczas Festiwalu “Tabor Lubelski”. Od 2013 roku współtworzy Orkiestrę Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Obecnie współpracuje z Warsztatami Kultury w Lublinie prowadząc Małą Orkiestrę Jarmarku Jagiellońskiego.

 
Dancer

Daniel Flannagan

Hailing from Shannon, Co. Clare, Daniel Flannagan is a qualified Irish Dancing Teacher with An Coimisiún le Rincí Gaeltacha (The Irish Dancing Commission) and also a graduate of Mary Immaculate College, University of Limerick.

Daniel began dancing at a very young age of 5 under the instruction of Patricia Brady Mullins (ADCRG, BG) and later under Mairead Hackett Hasty (TCRG). Following a long competitive career, Daniel took the next steps and qualified as a dancing teacher in January 2016.

Daniel is now the owner of his own school based in Shannon, teaching children from around county Clare and Limerick from beginners to championship level.

Daniel Flannagan pochodzi z Shannon w hrabstwie Clare i jest wykwalifikowanym nauczycielem tańca irlandzkiego w An Coimisiún le Rincí Gaeltacha (Komisja Tańca Irlandzkiego), a także absolwentem Mary Immaculate College na Uniwersytecie w Limerick.

Daniel zaczął tańczyć w bardzo młodym wieku 5 lat pod okiem Patricii Brady Mullins (ADCRG, BG), a później Mairead Hackett Hasty (TCRG). Po długiej karierze zawodowej Daniel postawił kolejne kroki i w styczniu 2016 roku uzyskał kwalifikacje nauczyciela tańca.

Daniel jest teraz właścicielem własnej szkoły z siedzibą w Shannon, uczącej dzieci z całego hrabstwa Clare i Limerick od początkującego do poziomu mistrzowskiego.

 
 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2023. All Rights Reserved.