Polish Art Festival logo

Children’s Art Competition

Children’s Art Competition
  9th Nov 2020 -   22nd Nov 2020
  12:00 am - 12:00 am
  Online

English
Polish Arts Festival is running a children’s open art competition in response to Covid-19 crisis to encourage artistic creativity, originality and self-expression. The competition has 3 different age categories. We want children in Ireland to produce and submit an original piece of artwork to do with absolutely anything that interests them and write a small story about it.
This competition is proudly supported and sponsored by HOMS Assist.
“All children are born artists, the problem is to remain an artist as we grow up.”
— Pablo Picasso.

HOW TO ENTER:
Only one entry per person will be accepted.
Send a photo of your painting to polishartsfestival@gmail.com with:

   Your age category in the email subject. For example: “Under 6 years old”, Anna Smith, Age 5, “Flower”, Drawing, etc.
   Your name
   Age
   Title & medium of painting or drawing

We will accept work in any medium and may be drawn or painted in pencil, charcoal, pen and ink, crayon, pastel, watercolour, gouache, acrylics, digital, oils, poster colour, collage, photo or film.
DEADLINE
Entries will close on Sunday, 22nd November and the judges will make a shortlist of finalists in each category which will be posted online on our website www.polishartsfestival.ie from 27.11 – 13.12.2020 with the winners being announce on 26th November at the official opening of the festival at 7pm online.

PRIZES
UNDER 6 YEARS OLD
1st prize 50 euros One4all voucher
6-10 YEARS OLD
1st prize 75 euros One4all voucher
11-14 YEARS OLD
1st prize 100 euros One4all voucher
1st, 2nd and 3rd places in all age categories will receive a gift from Polish Arts Festival in a form of a sweet hamper.
ALL PRIZES SPONSORED AND PROUDLY SUPPORTED BY HOMS ASSIST.
Polski
Polish Arts Festival organizuje otwarty konkurs plastyczny dla dzieci w odpowiedzi na kryzys Covid-19, aby zachęcić do artystycznej kreatywności, oryginalności i autoekspresji.
Konkurs ma 3 różne kategorie wiekowe. Chcemy, aby dzieci w Irlandii wyprodukowały i przesłały oryginalne dzieło sztuki związane z absolutnie wszystkim, co ich interesuje, i napisały o tym krótką historię.
Ten konkurs jest dumnie wspierany i sponsorowany przez HOMS Assist.
“Wszystkie dzieci są urodzonymi artystami, problem polega na tym, aby pozostać artystami w miarę dorastania”.
– Pablo Picasso.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Tylko jedno zgłoszenie na osobę zostanie przyjęte.
Wyślij zdjęcie swojej pracy na adres polishartsfestival@gmail.com z nastepującymi informacjami:

   W temacie wiadomości wpisz: Twoją kategorię wiekową, np. “Poniżej 6 lat”, Anna Smith, 5 lat, “Kwiat”, Rysunek itp.
   Twoje imię
   Wiek
   Tytuł i technika wykonania

Przyjmiemy prace wykonane dowolną techniką. Mogą być narysowane lub pomalowane kredkami, węglem, piórem i tuszem, pastelami, akwarelą, gwaszem, farbami akrylowymi, olejnymi, plakatowymi, kolaż, fotografia artysrtyczna lub filmik.
TERMIN ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli 22 listopada. Sędziowie utworzą listę finalistów w każdej kategorii, która zostanie opublikowana online na naszej stronie internetowej www.polishartsfestival.ie w dniach 27.11 – 13.12.2020, a zwycięzców ogłosimy 26 listopada na oficjalnym otwarcie festiwalu o godzinie 19:00 online.
NAGRODY
Kategoria PONIŻEJ 6 LAT
Pierwsza nagroda Kupon One4all o wartości 50 euro
Kategoria 6-10 LAT
Pierwsza nagroda Voucher One4all o wartości 75 euro
Kategoria 11-14 LAT
Pierwsza nagroda Kupon One4all o wartości 100 euro
I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach wiekowych otrzyma prezent od Festiwalu Sztuki Polskiej w postaci słodkiego koszyczka i upominku.
WSZYSTKIE NAGRODY SPONSOROWANE I DUMNIE WSPIERANE PRZEZ HOMS ASSIST.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.