Polish Art Festival logo

Exhibition 2021

Exhibition “Transformation – The Golden Path” show by Adriana Laube
Wystawa Adriany Laube “Transformacja – Złota Ścieżka”

ENGLIH

For Adriana transformation is a deep process of consciousness.
In April, when in hospital with Covid, she experienced a borderline state between life and death, which allowed to open herself to an illumination-like state of consciousness. As painting is her medium of communication she has been trying to paint what she experienced and describe with a brush the emotional and spiritual transformation she went through – after all “a picture is worth 1000 words”.
And although everyone will filter her images through their own individual lenses and their own experiences, Adriana very much hopes that the main idea of The Golden Path is universal. The Golden Path is a road of inner balance, equilibrium, making friends with your darkest shadows, drawing strength from everyday life, and a discovery of deep empathy. It is an inner, stable trust in the absolute that manifests itself outwardly.
Additional events include an exhibition launch on September 16th in the Hunt Museum with a pre-recorded introduction by the artist and online artist talk. On Sunday 20th September Adriana will lead a night painting session on FB – further details on https://polishartsfestival.ie/

POLISH

Transformacja jako głęboki proces świadomości.
W kwietniu będąc w szpitalu, doświadczyłam stanu z pogranicza życia i śmierci co spowodowało pewien rodzaj olśnienia. A ponieważ moim środkiem przekazu jest malarstwo, staram się od tego czasu namalować to co przeżyłam , opisać pędzlem informacje, które otrzymałam, bo przecież “obraz wart jest 1000 słów”.
I choć każdy odbiorca przefiltruje przez siebie moje obrazy, mam wielką nadzieję, że główna myśl – złota ścieżka – pozostanie czytelna dla każdego.
Złota ścieżka to droga balansu wewnętrznego, równowagi, zaprzyjaźnienia się ze swoimi najgorszymi cieniami, czerpania Mocy z codzienność i w końcu wibracja głębokiej empatii. To wewnętrzne, stabilne zaufanie do Absolutu , które manifestuje się na zewnątrz.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.