Polish Art Festival logo

Exhibition 2023

The Chronology of Water / Chronologia Wody

 

[English]

“The Chronology of Water” borrows its title from an honest, raw memoir by Lidia Yuknavitch. There are many ways to drown and many ways to emerge. Water is a symbol of life; time is passing, breathing faint and low, there is beauty in the rhythm and colour.
“The Chronology of Water” is a journey of high and low; waves of raw memories are combined with the magic of comfort. Beauty, pain, love and transformation, are shaped by fidgeting with direct and metaphorical. Draping dissonance between new and recycled; painting over new surfaces subsequently as in an endless circle of life. The figures / memories are present and they are absent at the same time; covered by a veil; between this time or another, by the memory of a quiet world.

“There’s a release that can happen in water where you don’t have to be scared of rage, or grief, or pain”, Lidia Yuknavitch.

About the artist:
Katarzyna Gajewska graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts as a Master of Fine Arts in March 2005 and was awarded a Ministry of Culture Scholarship. The recipient of eight residencies at Cill Rialaig , Co Kerry, Ireland. She exhibited in the Origin Gallery, Dublin, then in Co Waterford, Co. Cork, Co. Wicklow, Co. Mayo and Galway, Ireland also in England, Germany, Poland, Switzerland, and Scotland.
Her paintings are extremely physical; painted layer upon layer; often sculpted with heavy medium and suffused with intense emotion. As she claims, the unseen processes of creation carried out by the artist are giving her work their charge. Her works oscillate between oracular, mystical and mundane. Her works can be found in numerous private and public collections.

[Polish]

“Chronologia wody” zapożycza swój tytuł od szczerych, surowych wspomnień Lidii Yuknavitch. Istnieje wiele sposobów na utonięcie i wiele sposobów na wynurzenie się.
Woda jest symbolem życia; czas płynie, oddech jest słaby i cichy, jest piękno w rytmie i kolorze.
Chronologia wody to podróż wzlotów i upadków; fale surowych wspomnień łączą się z magią komfortu. Piękno, ból, miłość i przemiana są kształtowane przez manipulację bezpośrednimi i metaforycznymi środkami. Fałdowanie dysonansu między nowym a tym co z odzysku – malują się nowe powierzchnie, jak w niekończącym się kręgu życia. Figury/wspomnienia są jednocześnie obecne i nieobecne; okryte welonem; pomiędzy tym czy innym czasem, przez wspomnienie spokojnego świata.

“Istnieje uwolnienie, które może nastąpić w wodzie, gdzie nie musisz bać się wściekłości, żalu czy bólu”, Lidia Yuknavitch.

O artystce:
Katarzyna Gajewska (ur.1978, Warszawa)
Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2003; Dyplom w Pracowni Ilustracji pod kierunkiem profesora Janusza Stannego: ilustracje do książki markiza de Sade “Zbrodnie miłości”, praca teoretyczna “Sztuka szczęścia – malarstwo ludzi chorych psychicznie i odmiennych mentalnie”, aneks z malarstwa pod kierunkiem Profesora Henryka Gostyńskiego, 2005; dyplom w pracowni plakatu pod kierunkiem profesora Mieczysława Wasilewskiego / (Praca dyplomowa: cykl Plakatów przeciwko Przemocy wobec Kobiet / praca teoretyczna; “Motywacje i uczucia w Sztuce Współczesnej Kobiet”).
Jej obrazy są niezwykle fizyczne; malowane warstwa po warstwie; często wyrzeźbione ciężkim medium i nasycone intensywnymi emocjami. Jak sama twierdzi, niewidzialne procesy kreacji jakie przeprowadza, nadają jej pracom swoistego ładunku. Jej prace oscylują między proroczymi, mistycznymi i przyziemnymi. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i publicznych.

“Katarzyna’s paintings are haunting and emotional, all the more visceral due to her methods of painting. The fact that she uses her hands gives the paintings an amazingly powerful primitive feel. The figures feel as if they are emerging or disappearing. They occupy a peripheral world like ghosts and this gives them a stunning intensity and power” – Irvine Welsh, author of “Trainspotting”, 2008

PAF Photography Exhibition “Forces of Nature – Siły Natury”

 

Gallery of works for voting / Galeria prac do głosowania: PAF 2023 vote gallery

[English]

The Polish Arts Festival is holding a group exhibition entitled “Forces of Nature” on view from September 14th to 24nd in Belltable, Limerick and online from September 14th to October 13th at our website.
“Forces of Nature” looks beyond the traditional landscape to interrogate the ecological and natural forces at play in the surrounding landscape.
The visitors are invited to select their favourite photograph through an online or in-person vote. The author of the work with the highest number of votes will receive a cash prize of €150.

[Polish]

Festiwal Sztuki i Kultury Polskiej prezentuje grupową wystawę pt. “Forces of Nature – Siły Natury”, którą można oglądać od 14 do 24 września 2023 w foyer teatru Belltable w Limerick, a w wersji online od 14 września do 13 października 2023 na naszej stronie.
Wystawa “Forces of Nature – Siły Natury”, to badawcze artystyczne spojrzenie na naturę i wpływ człowieka na krajobraz, uchwyca zmiany w naszej relacji z naturą.
W trakcie wystawy zachęcamy publiczność do głosowania osobiście i online na ulubione zdjęcie. Autor/Autorka pracy, która dostanie największą liczbę głosów otrzyma nagrodę w wysokości €150.

Selected artists / Wybrani artyści:

 1. Anna Woźniakiewicz
 2. Dawid Mazur
 3. Iweta Kulczycka
 4. Jarosław Musialik
 5. Joanna Chrostowska
 6. Justyna Machnicka
 7. Piotr Szczepaniak
No entries found

This text is visible until first entry appears in the gallery.
This text can be configurated in "Edit options" >>> "Gallery view options" >>> "This text is visible until first entry appears in the gallery"

Photo contest ist over
Photo contest ist over
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.