Polish Art Festival logo

In Search of Self – dance therapy workshop with Ewa Kotula

In Search of Self – dance therapy workshop with Ewa Kotula
 6th Oct 2019
  12:00 am - 12:00 am
  Old Quarter House
, Little Ellen Street
, V94 D72V
Limerick

English:
“In Search of Self” dance therapy workshop, body and emotion awareness.
In program:
Integrative and creative dance techniques
Creative dance
Dance improvisation
Intuitive dance
Relaxation technique
grounding techniques
Places limited to 8 people.

“My path is a dance. My Bible is body because the body cannot lie.” – Gabrielle Roth. What is choreotherapy? It is a form of art therapy (art therapy). The method of therapy based on dance, enriched with music and movement exercises and improvisations. It helps to express feelings, that cannot be verbalized Choreotherapy does not require skill dancing! It is a dance that heals the soul.
Choreotherapy for whom?
For everyone who likes to dance. Or want to relax;
For everyone who experiences all sorts of hardships and frustrations and whose specific cause is difficult to find;
They want to overcome shyness and fear in social contacts;
They experience strong tensions and stress and want to learn effective relaxation. They suffer from psychosomatic disorders, anxiety and depression;
Choreotherapy for the elderly;
Choreotherapy for people with disabilities;
Choreotherapy for people with multiple sclerosis;
Choreotherapy for people with Down syndrome.

Hosted by Ewa Kotuła: dance therapist, choreographer, dance instructor, animator and culture manager, artist. She has been conducting dance classes with adults, children and teenagers for fifteen years. Interest in choreotherapy and the desire to work with people through therapeutic dance which resulted from her own experience and processes in which dance was for her a method to recover from depression and mourning. Choreotherapy proved to be an effective method and it caused that she began to take courses and training in this direction so that she could work professionally with those who might need this form of therapy or relaxation.
Buy ticket
Polski:
Warsztaty “W poszukiwaniu siebie” to zajęcia z choreoterapii i tańca intuicyjnego. W programie:
Techniki tańca integracyjnego i kreatywnego
Improwizacja tańca
Taniec intuicyjny
Technika relaksacyjna
Miejsca ograniczone do 8 osob.

“Moją ścieżką jest taniec. Moją biblią jest ciało, ponieważ ciało nie potrafi kłamać. Moim panem jest rytm. Jeśli pozwalasz swemu ciału tańczyć, natychmiast zrywasz kłamstwa i dogmaty, aż zostaniesz z samym duchem życia. Taniec jest lekarstwem i ufam, że jeżeli wprowadzisz duszę w ruch, to sama się uzdrowi”. – Gabrielle Roth
Czym jest choreoterapia? Jest to forma arteterapii (terapii przez sztuke). Metodą terapii opartą o taniec, wzbogaconą o ćwiczenia muzyczno-ruchowe oraz improwizacje. Jest to doskonała metoda nauki naturalności i spontaniczności w kontaktach z ludźmi, zwłaszcza dla tych, którzy mając z tym problem, nie wyobrażają sobie, że mogliby “uzewnętrzniać się” przed obcą osobą, jak ma to miejsce w tradycyjnej terapii. Choreoterapia nie wymaga umiejetności tanecznych! Jest to taniec, który leczy duszę.
Choreoterapia dla kogo?
Dla wszystkich, którzy lubia tanczyć, badz chcą się odstresować;
Dla wszystkich ,którzy przeżywają różnego rodzaju trudności i frustracje, a trudno odnaleźć jest im ich konkretną przyczynę;
Pragną przełamać nieśmiałość i lęk w kontaktach społecznych;
Przeżywają silne napięcia i stres, pragną nauczyć się skutecznej relaksacji;
Cierpią na zaburzenia psychosomatyczne, stany lękowe i depresyjne;
Choreoterapia dla osób starszych;
Choreoterapia dla osób z niepełnosprawnościami;
Choreoterapia dla osób ze stwardnieniem rozsianym;
Choreoterapia dla osób z syndromem downa.

Prowadząca Ewa Kotuła: terapeuta tańca, choreograf, insturktor tańca, animator i menedżer kultury, artysta. Od pietnastu lat prowadzi zajęcia tanceczne z dorosłymi, dziecmi i mlodzieżą. Zainteresowanie choreoterapią i cheć pracy z ludzmi poprzez taniec terapeutyczny wynikł z własnych doświadczeń i procesów, w których taniec był dla niej metodą uwalniania emocji, które nie mogły być zwerbalizowane. Taniec dla Ewy był formą terapii podczas depresji, stanow lękowych oraz aby, choreoterapia okazała się skuteczną metodą i to spowodowało, że zaczeła podejmować kursy i szkolenia w tym kierunku, aby móc profesjonalnie pracować z tymi, którzy mogą potrzebować takiej formy relaksacji, terapii i odreagowania.
Kup bilet

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.