Polish Art Festival logo

PAF Kids: ROBOTS, ROBOTS EVERYWHERE!

PAF Kids: ROBOTS, ROBOTS EVERYWHERE!
  30th Aug 2021 -   7th Sep 2021
  12:00 am - 12:00 am
  Online

English:
Calling all robot fans and cyber maniacs!
This year we are celebrating the life and the works of the renowned Polish science fiction writer and essayist Stanislaw Lem. Lem is the most widely translated and best-known science fiction author writing outside of the English language. He wrote many stories for children including the fantastic “Robot’s Tales” and “The Cyberiad”.
To celebrate all robots we are inviting children (and their adults) to send us Robot and Cyber – themed works. This can be a video of your super-cool robot dance, or a drawing/painting, you can even make your own robot from materials you have at home. Here’s what you need to do:
1. Make/Record/Film your robot-themes piece
2. Take a photo of it (you don’t have to do this if it’s a video)
3. Send your photo or video to: polishartsfestival@gmail.com until 7th September
4. Check PAF Facebook page and/or call in to Belltable on Friday 17th Sep to watch the video compilation.
5. Share and tag us #paf2021 #lemyear #roklema

CLIP English: https://www.youtube.com/watch?v=MwetNgNSuks

Polski:
PAF Kids: ROBOTY, ROBOTY! WSZĘDZIE ROBOTY!

Zapraszamy wszystkich fanów robotów i cybermaniaków!
W tym roku świętujemy życie i twórczość wybitnego polskiego pisarza science fiction i eseisty Stanisława Lema. Lem jest najczęściej tłumaczonym i najbardziej znanym autorem science fiction piszącym poza językiem angielskim. Napisał wiele opowiadań dla dzieci, w tym fantastyczne „Bajki Robotów” i „Cyberiadę”.
Aby uczcić roboty, zapraszamy dzieci (i ich dorosłych) do nadsyłania prac o tematyce Roboty i Cyberiada. Może to być film przedstawiający Twój super fajny taniec robotów lub rysunek/malarstwo, możesz nawet stworzyć własnego robota z materiałów, które masz w domu. Oto, co musisz zrobić:
1. Stwórz/nagraj/sfilmuj swoją pracę
2. Zrób mu zdjęcie (nie musisz tego robić, jeśli to wideo)
3. Wyślij swoją pracę lub film na adres: polishartsfestival@gmail.com do 7 września
4. Sprawdź stronę PAF na Facebooku i/lub przyjdź do Belltable w piątek 17 września, aby obejrzeć kompilację wideo.
5. Udostępnii i otaguj nas #paf2021 #lemyear #roklema

CLIP Polish: https://www.youtube.com/watch?v=Ka0VchyNO6U

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.