Polish Art Festival logo

PAF Stories / Opowiadania PAF

PAF Stories / Opowiadania PAF
  11th Apr 2022 -   27th May 2022
  12:00 am - 12:00 am

STORY WRITER CALLOUT / KONKURS OTWARTY DLA PISARZY
EXTENDED EXPRESSION OF INTEREST
[ENGLISH]
Extended deadline for expressions of interest: April 11th, 5pm
Workshop for interested writers: April 14th
Story proposals submissions deadline: April 22nd
Announcement of selected proposals: April 27th
Deadline for finished stories: 27th May
Commission Fee: €500
PAF Stories is a commission project led by the Polish Arts Festival in Limerick. We will commission one story in English and one story in Polish. We are looking to commission two contemporary, playful and exciting stories for children that:
• Are written in Polish
• Are written in English with a focus on Polish – Irish connection and experience with focus on Limerick in particular
WHO ARE WE LOOKING FOR?
We are looking for Polish-speaking writers, and/or English-speaking writers with a strong interest or experience of Poland and Polish culture, on any experience level who have stories for young audiences they are bursting to tell. You must be a resident of Ireland, aged 16+.
WHAT ARE WE LOOKING FOR?
We are commissioning audio stories for young audiences ages 5-12. We are open to form, theme and style, but a story must take place in Limerick and have a clear emphasis on the audio format and spoken word e.g. action through speech and character, sound effects etc. is one of the main conditions. The final product should be minimum 10 minutes and maximum 15 minutes long and can be entirely in Polish or English or bilingual in Polish and English. It must be new work.
WHAT ARE WE OFFERING?
The selected writers will each receive a €500 commission to write their piece. We will offer dramaturgical support, create and record the final piece with a director and up to two actors, and add sound design and composition. We retain the rights to share the recordings online as part of our Polish Arts Festival, but you retain all other rights to your story.
SUBMISSION DETAILS:
Submit your expression of interest via email to polishartsfestival@gmail.com by April 8th on one PDF page. We are asking proposals to address the following questions:
– What would your story be about (subject matter/characters/plot)? 100 words
– Why is it good for an audio format? 50 words
Everyone who sends an expression of interest will be invited to participate in an introductory free workshop with a Polish and Irish creative writing facilitator.
Visit: https://polishartsfestival.ie/…/paf-stories-opowiesci-paf/
ABOUT US
Polish Arts Festival (PAF) is a community organization that integrates & promotes Polish culture & artists through collaboration with Limerick artists and venues. We strongly believe in social inclusion, integration & mutual understanding through arts. We create a platform for innovative and creative approaches to diverse Limerick. We strive to engage the community through involvement in culture, empower their individual and group potential.
Our vision is to Challenge, Optimize and Showcase through our Arts Festival the outstanding potential of artistic capabilities that exists within Polish and Irish Communities.
—————————————————————————————
[POLSKI]
Przedłużony termin wyrażenia zainteresowania: 11 kwietnia
Warsztat dla zainteresowanych pisarzy: 14 kwietnia
Termin składania zgłoszeń: 22 kwietnia
Ogłoszenie wyników selekcji: 27 kwietnia
Termin składania ukończonych opowiadań: 27 maja
Honorarium: €500
Opowieści PAFu to nasz nowy projekt pisarski. Planujemy zlecić napisanie dwóch opowiadań – jedno po polsku i jedno po angielsku. Czekamy na zgłoszenia od wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w twórczym pisaniu współczesnych, zabawnych i ekscytujących historii dla dzieci, które:
• Są napisane w języku polskim
• Są napisane w języku angielskim, ale tematycznie skupiają się na polsko – irlandzkiej tematyce – szczególnie związane z Limerykiem
KOGO SZUKAMY?
Szukamy pisarzy, ludzi piszących i ludzi, którzy chcą pisać po polsku lub po angielsku ale mających silne więzi i doświadczenia z polską kulturą. Szukamy historii i opowieści, które czekały na ten właśnie moment i po prostu muszą być opowiedziane! Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i są mieszkańcami Irlandii.
CZEGO SZUKAMY?
Wybranym opowieścio-pisarzom zlecimy napisanie opowiadań dla młodych słuchaczy (5-12 lat), które będą nagrane jako audio podcast i wydane w formie e-booka. Forma, styl i temat są dowolne, jednak akcja opowiadania musi dziać się w Limerick. Propozycje zgłoszeń będą selekcjonowane pod kątem adaptacji do formatu audio i słowa mówionego, np. zaznaczające akcję poprzez mowę, charakterystykę postaci, efekty dźwiękowe, etc. Optymalna długość tekstu po nagraniu w formie audio to min 10, a max 15 min. Opowieści mogą być w języku polskim, dwujęzyczne, lub w języku angielskim. Teksty muszą też być nowe (nie-publikowane).
CO OFERUJEMY?
Pisarze zaproszeni do współpracy otrzymają honorarium w kwocie €500, wsparcie dramaturgiczne i okazje nagrania tekstu z profesjonalnym reżyserem i aktorami teatralnymi, ekipą dźwiękową i oprawą muzyczną. Polish Arts Festival zastrzega prawa do dystrybucji nagranego materiału. Uczestniczący pisarze zachowają prawa do swoich historii.
SZCZEGÓŁY ZGLOSZENIA
Prosimy o przesłanie emaila wyrażającego zainteresowanie projektem na adres polishartsfestival@gmail.com do 8-go kwietnia z odpowiedzią na następujące pytania:
• O czym będzie wasz tekst (temat, postacie, akcja, itp.) 100 słów
• Co sprawi, że będzie dobrym słuchowiskiem? 50 słów
KIM JESTEŚMY
Festiwal Sztuki Polskiej (PAF) to organizacja społeczna, która integruje i promuje polską kulturę i artystów poprzez współpracę z artystami i placówkami kulturalnymi w Limerick. Mocno wierzymy w integrację społeczną i wzajemne zrozumienie poprzez sztukę. Tworzymy platformę dla innowacyjnego i kreatywnego podejścia do wielokulturowego Limerick. Staramy się angażować społeczność w kreatywne działania i uczestnictwo w kulturze, jak również wzmacniać jej indywidualny i grupowy potencjał.
Naszą wizją jest wyzwanie, optymalizacja i prezentacja, poprzez nasz Festiwal Sztuki, wybitnego potencjału możliwości artystycznych, które istnieją w społeczności polskiej i irlandzkiej.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.