Polish Art Festival logo

Warsztaty wokalno – instrumentalne z Przemkiem Łozowskim (Polski)

Warsztaty wokalno – instrumentalne z Przemkiem Łozowskim (Polski)
 19th Sep 2021
  12:00 am - 12:00 am
  Online

Tickets €10
Online na Zoom

Warsztaty są poświęcone nauce tradycyjnych polskich pieśni i muzyki głównie z regionu lubelskiego. Zapoznamy się pokrótce z ich różnorodnością od pieśni obrzędowych, dziadowskich poprzez religijne jak i melodie taneczne. Warsztaty prowadzone są głównie w języku polskim z uwagi na teksty których będziemy się uczyć.

Przemysław Łozowski – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Założyciel i kierownik dętej orkiestry klezmerskiej “Chojzes Klezmorim”-(klezmerzy Widzącego z Lublina), działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. W roku 2005 zdobyła II Nagrodę podczas Festiwalu “Nowa Tradycja” organizowanym przez Polskie Radio i TV Polonia. Współpracował min. z takimi ośrodkami jak Teatr NN, Akademickie Centrum Kultury UMCS, Fundacja Galeria na Prowincji, Fundacja Kresy 2000. Od 2007 roku mieszka w Irlandii, gdzie aktywnie animuje życie społeczno- kulturalne Polonii. Jest założycielem kilku szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz młodzieżą. Powołał do istnienia na Zielonej Wyspie takie formacje jak zespół “The SuperTonic Orchestra”- nawiązujący do dziedzictwa muzycznego Europy Środkowo-Wschodniej, The Dulcis Polonia Choir, Kapela do Wesela czy działającą przy polskiej szkole “Wspólna Wyspa” w Droghedzie Polską Orkiestrę. W roku 2014 powołał Fundację “Borówek 27” której celem jest między innymi promocja kultury tradycyjnej Lubelszczyzny np. podczas Festiwalu “Tabor Lubelski”. Od 2013 roku współtworzy Orkiestrę Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie. Obecnie współpracuje z Warsztatami Kultury w Lublinie prowadząc Małą Orkiestrę Jarmarku Jagiellońskiego.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.