Polish Art Festival logo

Press Release 2023

[English]

Get ready for a mesmerizing presentation of the rich and diverse forms of Polish art, music, dance, theatre, literature, film, workshops and more! This unique festival is a perfect combination of Irish and Polish culture, fostering understanding, recognition, belonging and friendship. As every year, we support local artists and promote young talents, but there will be no shortage of exciting icing on the cake in the form of an international presentation!
The theme of this year’s festival is Embracing the Elements. In these uncertain times of war and conflict in Europe, the climate crisis and the raging elements, we reflect on our attitude to the world, life, nature and human impact on the changes we experience both in the political and climate-related context. We are asking questions and encouraging reflection, we support connection and intercultural understanding. We are writing new stories, painting new pictures and singing new songs – come join us!

What you can expect:
Captivating art exhibitions: This year we are presenting two visual art exhibitions. Immerse yourself in the world of art with thought-provoking exhibitions showcasing the creativity, ingenuity and vision of Polish artists.
“The Chronology of Water” and exhibition of paintings by Katarzyna Gajewska, refers to the memories of Lidia Yuknavitch. The painter states “There are many ways to drown and many ways to surface” and the entire collection, which can be seen at The Hunt Museum Cafe from September 14th to October 13th, subtly explores this statement. Katarzyna is a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw.
“Forces of Nature” is a group photographic exhibition showcasing an insight into nature and the impact of man on the landscape. The captured reflection of artists photographers deals with the inevitable changes in our relationship with nature.
The selected artists are: Anna Woźniakiewicz, Dawid Mazur, Iweta Kulczycka, Jarosław Musialik, Joanna Chrostowska, Justyna Machnicka, Piotr Szczepaniak.
Amazing music: Get ready for an unbelievable experience presented by Polish, Irish and Ukrainian musicians, from traditional folk tunes to contemporary masterpieces. Listen to the commissioned festival piece, which was composed and created in collaboration by Emma Langford and Anna Banko – Szumacher.
Our festival highlight is a concert of the Polish-Ukrainian folk band DAGADANA, performing in Ireland for the first time. For over 15 years, the band has been perfectly combining elements of Polish and Ukrainian culture using jazz, electronics and world music.DAGADANA was the only band from Poland and Ukraine to play at the legendary Glastonbury Festival in 2019! Immerse yourself in traditional rhythms and singing in a modern version with a claw and energy that moves you to dance and allows you to return to the roots.
The evening festival club also invites you to a one-of-a-kind concert by the Limerick hip-hop group Seven Nun-Sins with a guest appearance by the rock band N.W.R.L from Dublin. We will party until dawn on this day.
This year, in addition to our own original premieres, we are the first to present the dance and music video project “Woman of the Seine – Topielica” directed by Dorota Korczycka – Bąblińska. The project combines Slavic mythology of drowned women with the Western European myth of the “Stranger of the Seine” and can be seen online as well as at The Hunt Museum as a video presentation.
Fascinating performing arts: Witness the magic of performance art in urban settings as talented artists animate immersive stories in a street scene. We invite you to the interactive magic of Living Statues and two theatrical performances “Elemental Tales 2” in the gardens of The Hunt Museum on Culture Night, September 22. The entire show is devised with the participation of the Polish-Ukrainian local community and artists with special guests from The Theater Sztuka Ciała and Lutrek.
Literary delights for children and more: Immerse yourself in the kingdom of literature and the magic of audio stories in our original project “PAF Stories”. This year we have two new stories for you by Laura Barszczewicz and Peter McCluskey. The stories have been recorded in the audio version and we invite you to the magical land of your imagination. Close your eyes and let yourself be carried away.
Interactive workshops: Our bespoke PAF KIDS Day offers a whole range of attractions for children and teenagers. Take part in a fun-filled workshop where you can learn modern dance forms, the latest in digital photography, and definitely a bit of Polish! Check out our film proposal for families “TRIPLE TROUBLES” and set out with a map in hand on a family Treasure Hunt in six locations in Limerick.
And much more: The Festival of Polish Art promises lots of exciting events, surprises and unforgettable moments that you should not miss!
Admission to many festival events is FREE, so bring friends, family and colleagues to join in the festivities and experience the magic of Polish and Slavic culture right here in Limerick.
Save the dates and spread the word to the world! Let’s celebrate Polish culture and art together in Limerick! We are waiting for you – without you there is no Festival. See you there!

[Polish]

Przygotuj się na ekscytujące 16 -te wydanie festiwalu sztuki i kultury polskiej (i nie tylko polskiej) – w naszym programie znajdzie się muzyka, taniec, teatr, literatura, filmy i warsztaty. Ten wyjątkowy festiwal jest pięknym połączeniem kultury irlandzkiej i polskiej, kultywującym dialog miedzykulturalny i dyskusje o tożsamość i przyjaźni. Jak co roku wspieramy lokalnych artystów i promujemy młode talenty, ale nie zabraknie wyszukanych wisienek na torcie w międzynarodowym (polsko-ukraińskim) wydaniu!
Motywem przewodnim festiwalu w tym roku są cztery żywioły Wśród Żywiołów/ Embracing the Elements, do których odwołujemy się w prezentowanym programie. W obecnych, niepewnych czasach wojny i konfliktu w Europie, w czasie kryzysu klimatycznego zastanawiamy się nad naszym stosunkiem do świata, życia, nieokiełznanych żywiołów i wpływu człowieka na zmiany, których doświadczamy zarówno w kontekście politycznym, jak i klimatyczno-globalnym. Zadajemy pytania i skłaniamy do refleksji. Wspieramy współpracę i porozumienie międzykulturowe i międzywyznaniowe, piszemy nowe historie i tworzymy nowa narracje – przyłącz się do nas.
Czego się możesz spodziewać:
Urzekające wystawy sztuki: W tym roku prezentujemy Wam dwie wystawy. Zanurz się w świecie sztuki dzięki prowokującym do myślenia wystawom przedstawiającym kreatywność, pomysłowość i wizję świata polskich artystów.
Pierwsza z nich to solo wystawa “Chronologia Wody” Katarzyny Gajewskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa tytułem nawiązuje do wspomnień Lidii Yuknavitch. Autorka prac mówi, że “Istnieje wiele sposobów na utonięcie i wiele sposobów na wynurzenie się” i do tego nawiązuje cała kolekcja, którą można zobaczyć w The Hunt Museum Cafe od 14 września do 13 października.
Druga wystawa “Siły Natury” to grupowe artystyczne spojrzenie na naturę i wpływ człowieka na krajobraz. Uchwycona refleksja artystów fotografików przedstawia zmiany w naszej relacji z naturą.
Wybrani artyści fotografii to: Anna Woźniakiewicz, Dawid Mazur, Iweta Kulczycka, Jarosław Musialik, Joanna Chrostowska, Justyna Machnicka, Piotr Szczepaniak.
Niecodzienna muzyka: Przygotuj się na niewiarygodne wrażenia przygotowane przez polskich i zagranicznych muzyków, od tradycyjnych melodii ludowych po współczesne arcydzieła. Posłuchaj utworu festiwalowego, który na specjalne zamówienie festiwalu 2023 skomponowały i stworzyły w kolaboracji Emma Langford i Anna Banko – Szumacher.
W tym roku naszym highlightem festiwalowym jest koncert polsko -ukraińskiego zespołu DAGADANA, który wystąpi pierwszy raz w Irlandii. Zespół od ponad 15 lat znakomicie łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki i world music.DAGADANA jako jedyny zespół z Polski i Ukrainy zagrał w 2019 roku na legendarnym Glastonbury Festival! Zanurz się w tradycyjnych rytmach i śpiewach w nowoczesnym wydaniu z pazurem i energią, która porywa do tańca i pozwala powrócić do korzeni.
Wieczorny klub festiwalowy zaprasza również na jedyny w swoim rodzaju koncert limerickiej grupy hip-hopowej Seven Nun-Sins z gościnnym występem rockowego N.W.R.L z Dublina. W ten dzień będziemy się bawić do białego rana.
W tym roku oprócz własnych autorskich premier gościmy jako pierwsi taneczno-muzyczny video projekt “Topielica” w reżyserii Doroty Korczyckiej – Bąblińskiej. Projekt łączy słowiańską mitologię topielców i topielic z zachodnioeuropejskim mitem “Nieznajomej z Sekwany” i można go zobaczyć online, jak również w The Hunt Museum.
Fascynująca sztuka performatywna: bądźcie świadkami magii jaką jest performance w miejskich sceneriach, gdy utalentowani artyści animują wciągające historie w ulicznej scenie. Zapraszamy Was na interaktywną magię Żywych Statuł i dwa spektakle teatralne “Elemental Tales 2 – Opowieści Żywiołów 2” w ogrodach The Hunt Museum w Noc Kultury, 22 września. W tym roku w performansie weźmie udział gościnnie Teatr Sztuka Ciała i Lutrek, a cały spektakl przygotowany jest z udziałem polsko-ukraińskiej społeczności lokalnej i artystów.
Literackie rozkosze dla dzieci i nie tylko: Zagłęb się w królestwo literatury i magię słuchowiska w naszym autorskim projekcie “Opowiadania PAF”. W tym roku mamy dla Was dwa nowe opowiadania autorstwa Laury Barszczewicz i Petera McCluskey. Opowiadania zostały nagranie w wersji audio i zapraszamy Was do magicznej krainy waszej wyobraźni. Zamknij oczy i daj się ponieść opowieści.
Warsztaty interaktywne: Nasz słynny PAF KIDS Day oferuje całą paletę atrakcji dla dzieci i młodzieży. Weź udział w pełnych zabawy warsztatach, podczas których możesz nauczyć się nowoczesnych form tańca, nowinek fotografii cyfrowej, i na pewno odrobiny języka polskiego! Zobacz naszą filmową propozycję dla rodzin “TARAPATY” i wyrusz z mapą w ręku na rodzinne Poszukiwanie Skarbów w sześciu lokalizacjach w Limerick.
I wiele więcej: Festiwal Sztuki Polskiej obiecuje mnóstwo wciągających wydarzeń, niespodzianek i niezapomnianych chwil, których nie możesz przegapić!
Wstęp na wiele wydarzeń festiwalowych jest BEZPŁATNY, więc zabierz przyjaciół, rodzinę i współpracowników, aby przyłączyli się do uroczystości i doświadczyli magii polskiej i słowiańskiej kultury właśnie tutaj, w Limerick.
Zapisz daty i puszczaj dalej wieść w świat! Świętujmy razem polską kulturę i sztukę w Limerick! Czekamy na Was – bez Was nie ma Festiwalu. Do zobaczenia!

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.