Polish Art Festival logo

Elemental Tales 2 Performance – Opowieści Żywiołów 2

Elemental Tales 2 Performance – Opowieści Żywiołów 2
 22nd Sep 2023
  7:00 pm - 8:30 pm
  The Hunt Museum
Ruthland Street
Limerick
V94 EV8A

22nd Sep at 19:00 & 20:30 at The Hunt Museum, Ruthland Street

[English]

Elemental Tales 2 is a promenade performance consisting of four multi-disciplinary performance pieces set in various locations within the Hunt Museum garden. The performance combines Slavic (Polish & Ukrainian) folk tales with Irish Fairy stories and draws parallels between the similarities of both traditions. The performers bring the characters to life through dance, storytelling, physical theatre, music and mask. This year the Living Statues are part of our performance. Meet The Nature Goddess, Rusałkas, Elves, and Cunning Wild Plants that come alive and invite you to make the magic with them. Experience the imaginative journey through the four elements of Water, Air, Earth and Fire and sing with us at the end around the fire. The Polish Arts Festival this year is joined by Ukrainian community members and artists.

[Polish]

Elemental Tales 2 – Opowieści Żywiołów 2 to przedstawienie składające się z czterech interdyscyplinarnych performansów, których akcja toczy się w różnych miejscach w ogrodzie The Hunt Museum. Spektakl łączy słowiańskie (polskie i ukraińskie) legendy ludowe z irlandzkimi i pokazuje podobieństwa obu tradycji. Wykonawcy ożywiają postacie poprzez taniec, opowiadanie historii, teatr fizyczny, muzykę i maski. W tym roku Żywe Statuy są częścią naszego występu. Poznaj Boginię Natury, Rusałki, Elfy, Przebiegłe Dzikie Rośliny, które ożywają w trakcie naszego przedstawienia i zapraszają do czarowania z nimi. Przeżyj pełną wyobraźni podróż przez cztery żywioły: Wodę, Powietrze, Ziemię i Ogień, a na koniec zaśpiewaj z nami przy ognisku. Do Festiwalu Sztuki i Kultury Polskiej w tym roku dołączają artyści i członkowie społeczności ukraińskiej.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.