Polish Art Festival logo

In Search of Identity

In Search of Identity
  5th Sep 2020 -   10th Oct 2020
  12:00 am - 12:00 am
  Belltable
, 69 O'Connell St
, V94 FK0H
Limerick

Polski
Z wielką dumą ogłaszamy, że projekt PAFu “In Search of Identity 2 – W poszukiwaniu Tożsamości 2” dostał ponownie finansowe wsparcie Creative Ireland “Made in Limerick 2020”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach tańca intuicyjnego, głosu, i ekspresji ciała z trzema nietuzinkowymi kobietami. Projekt przewiduje 3 pełne dni warsztatowe w trakcie których przez ruch, taniec intuicyjny, ćwiczenia z głosem, muzykę będziemy dalej eksplorować temat tożsamości, zamknięcia, doświadczeń lockdownu, bycia tu i teraz i poszukiwać dróg do wyrażenia swoich emocji w ekspresyjny, improwizacyjny sposób.
Wiek uczestników nie gra roli. Nie musisz śpiewać, tańczyć, grać. Jedyne co jest Ci potrzebne to otwartość na artystyczne poszukiwanie siebie i odkrywanie swojego wnętrza.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY, dzięki wsparciu Creative Ireland.
Miejsce: Belltable Studio, 69 O’Connell Street, Limerick
Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020w nastepujących datach:
GRUPA 1.
5 września – g. 10:00 – 17:30
12 września – g. 10:00 – 17.30
19 września g. 10:00 – 17.30
GRUPA 2.
26 września – g. 10:00 – 17:30
3 październik – g. 10:00 – 17:30
10 październik – g. 10:00 – 17:30
Zgłoś swoje zainteresowanie wysyłając maila na polishartfestival@gmail.com do 30 lipca 2020!
Projekt prowadzi:
Ewa Kotuła – taniec, choreoterapia.
Justyna Cwojdzińska – głos, teatr fizyczny.
Anna Banko Szumacher – głos, muzyka instrumentalna.
Projekt uwzględnia wszystkie zalecenia HSE i rządu Irlandii związane z Covid – 19.
English
We are proud to announce that PAF’s project “In Search of Identity 2 – W Poszukiwaniu Tożsamości 2” has once again received funding from Creative Ireland “Made in Limerick 2020”.
Take part in the intuitive dance, voice and body expression workshops with three extraordinary women. The project provides 3 full-day workshops during which we will continue to explore the subject of identity, closure, lockdown experiences, being here and now through movement, intuitive dance, exercises with voice and music, and we will look for ways to express our emotions in an expressive, improvisational, free way.
The age of the participants does not matter. You don’t have to be able to sing, dance or perform. The only thing you need is openness to the artistic search for yourself and discovering your soul.
PARTICIPATION IN THE PROJECT IS FREE thanks to the support of Creative Ireland.
Location: Belltable Studio, 69 O’Connell Street, Limerick
The project will start in September 2020 on the following dates:
GROUP 1.
September 5 – 10:00 a.m. – 5:30 p.m.
September 12 – 10:00 – 17.30
September 19 10:00 – 17.30
GROUP 2.
September 26 – 10:00 a.m. – 5:30 p.m.
October 3 – 10:00 a.m. – 5:30 p.m.
October 10 – 10:00 a.m. – 5:30 p.m.
Express your interest by sending an email to polishartsfestival@gmail.com by 30 July 2020!
Project facilitators:
Ewa Kotuła – dance, choreotherapy.
Justyna Cwojdzińska – voie, physical theatre.
Anna Banko Szumacher – voice, instrumental music.
The project is run in line with all recommendations of the HSE and the Irish Government related to Covid-19.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.