Polish Art Festival logo

Nameless

Nameless
  30th Apr 2023 -   1st May 2023
  12:00 am - 12:00 am
  An Taibhdhearc
19 Middle St
Galway
H91 RX76

Tickets / Bilety: Buy now / Kup teraz
Tickets: €12 / €15

[English]

Galway Theater Festival with a Polish play.
We cordially invite you to the show Nameless produced by the Polish Arts Festival on Sunday 30th April and Monday 1st May at An Taibhdhearc Theater in Galway.

About the show

Nameless tells the story of a woman held without her consent in a mental institution. He has to abide by painful rules and try to adjust and adjust to them. Nameless teeters between realities looking for an escape. Entering Shakespearean characters, he returns to his life and once again goes through its meanders and experiences. However, the power of Shakespeare’s words is interrupted by the simple and painful command to adapt to the conditions of the here and now. The system is ruthless.
Will she manage to escape?
Will he find a way and a way?
Will someone help her?
Can it lose to the system?
The audience decides.

The performance is bilingual – Polish-English with subtitles.

Audience Reaction

“I use the word “experience” as the performance was outstanding and the performance and show led and acted by Justyna Cwojdzinska was thought provoking and emotionally challenging for the spectator. There were moments of surrealism and feelings of being on an emotional rollercoaster as Justyna acted through the emotions and torture of being locked up in a physiatrist space against her will. Hugely thought provoking musical accompaniment from Stan Michalak was impressive and composition by Yola Wesolowska was perfect. Delighted to recommend “Nameless” as a must see performance and I eagerly look forward to the next time I might get to experience the same.” (Tim Madden)

“It’s the best evening I’ve spent in a long time. It is worth experiencing this beauty and storm of emotions, letting yourself be carried away by what is happening on stage and immerse yourself completely in “here and now”. This is not an ordinary “show”, but an amazing experience and a journey through the recesses of your soul. You really participate in this show with your whole being, you feel that you are not just a spectator, and together with the performer you experience, feel and work through your own affairs. An incredibly talented team takes us on this interesting journey – performer Justyna Cwojdzińska conveys Yola Wesołowska’s idea in an extremely deep way, and the whole thing is complemented by music composed and performed by Stan Michalak. I still carry in my heart the play of words, lights and music, creating a coherent whole, where one without the other cannot exist, where one gives the other even more meaning. You just have to experience it!” (Klaudia Kałążna)

Galway Theatre Festival Sunday, April 30 and Monday, May 1 at 7pm in An Taibhdhearc

[Polish]

Galway Theatre Festival z polskim akcentem.
Serdecznie Państwa zapraszamy na sztukę “Nameless” produkcji Polish Arts Festival w niedzielę 30 kwietnia i poniedziałek 1 maja w teatrze An Taibhdhearc w Galway.

O czym jest spektakl?
Nameless opowiada historię kobiety przetrzymywanej bez jej zgody w zakładzie psychiatrycznym. Musi przestrzegać bolesnych zasad i starać się do nich dostosować i dopasować. Nameless balansuje pomiędzy rzeczywistościami szukając ucieczki. Wchodząc w szekspirowskie postaci wraca do swojego życia i po raz kolejny przechodzi przez jego meandry i doświadczenia. Jednakże siłę szekspirowskiego słowa przerywa proste i bolesne przykazanie dostosowania się do warunków tu i teraz. System jest bezwzględny.
Czy uda się jej uciec?
Czy znajdzie drogę i sposób?
Czy ktoś jej pomoże?
Czy może przegra z systemem?
Decyzję podejmuje publiczność.

Reakcja publiczności:

“To najlepiej od dawna spędzony przeze mnie wieczór. Warto doświadczyć tego piękna i burzy emocji, dać się ponieść temu, co wydarza się na scenie i zatopić się całkowicie w “tu i teraz”. To nie jest zwykłe “przedstawienie”, a niesamowite doświadczenie i podróż przez zakamarki swojej duszy. W tym wydarzeniu rzeczywiście uczestniczysz całym sobą, czujesz, że nie jesteś tylko widzem, a razem z bohaterką przeżywasz, czujesz i przepracowujesz własne sprawy. Niesamowicie utalentowany zespół zabiera nas w tę ciekawą podróż – aktorka Justyna Cwojdzińska w niezwykle głęboki sposób przekazuje zamysł Yoli Wesołowskiej, a całości dopełnia muzyka wykonywana na żywo przez Stana Michalaka. Ciągle jeszcze noszę w sercu grę słów, świateł i muzyki, tworzących spójną całość, gdzie jedno bez drugiego nie może istnieć, gdzie jedno drugiemu nadaje jeszcze większe znaczenie. Po prostu trzeba tego doświadczyć!” (Klaudia Kalazna)

“Używam słowa “doświadczenie”, ponieważ występ był znakomity, prowadzony i grany przez Justynę Cwojdzińską prowokował do myślenia i był emocjonalnym wyzwaniem dla widza. Były momenty surrealizmu i uczucie bycia na emocjonalnym rollercoasterze, gdy Justyna przechodziła przez emocje i tortury zamknięcia w zakładzie wbrew jej woli. Niesamowicie prowokujący do myślenia akompaniament muzyczny Stana Michalaka zrobił wielkie wrażenie, a kompozycja Yoli Wesołowskiej była doskonała. Z wielkim przekonaniem polecam zobaczyć “Nameless”, spektakl, który po prostu trzeba zobaczyć, i nie mogę się doczekać następnego razu, kiedy będę mógł doświadczyć tych emocji.” (Tim Madden)

Zapraszamy Cię serdecznie na podróż z Nameless.
Spektakl jest dwujęzyczny – polsko-angielski z napisami.
Galway Theatre Festival niedziela, 30 kwietnia i poniedziałek 1 maja o g. 19:00 w An Taibhdhearc.

Spektakl wspierany przez Ambasadę RP w Dublinie, Polish Heritage Days, Polska- Eire Festival produkcji Polish Arts Festival.

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.