Polish Art Festival logo

PAF Stories / Opowieści PAF 2024

STORY WRITER CALLOUT/ KONKURS OTWARTY DLA PISARZY

[ENGLISH]
Deadline for expressions of interest: 22nd April, 5pm
Workshop for interested writers: week b/on April 29th
Story proposals submissions deadline: May 13th
Announcement of selected proposal: May 15th
Deadline for finished stories: June 4th
Commission Fee: €500

WHO ARE WE LOOKING FOR?
We are looking for Polish-speaking writers, and/or English-speaking writers with a strong connection or experience of Poland and Polish culture, of any experience level who have stories for young audiences they are bursting to tell. You must be a resident of Ireland, aged 16+.

More info >>

[POLSKI]
Termin wyrażenia zainteresowania: 22 Kwietnia
Warsztat dla zainteresowanych pisarzy: Tydzień 29 Kwietnia
Termin składania zgłoszeń: 13 Maja
Ogłoszenie wyników selekcji: 15 Maja
Termin składania ukończonego opowiadania: 4 czerwca
Honorarium: €500

KOGO SZUKAMY?
Szukamy pisarzy, ludzi piszących i ludzi, którzy chcą pisać po polsku i po angielsku i mających silne więzi i doświadczenia z polską kulturą. Szukamy historii i opowieści, które czekały na ten właśnie moment i po prostu muszą być opowiedziane! Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i są mieszkańcami Irlandii.

Więcej informacji >>

 
 

Sign up for our Newsletter

Subscribe today to get the latest PAF news!

Find Us

 

Copyright © Polish Arts Festival 2024. All Rights Reserved.